=

– se likhetstecken. (Ignorera det understa, tunna strecket. Det ingår inte i tecknet.)