5g

mobilt nätverk med extremt hög kapacitet. – 5g är efter­­följaren till 4g, och liksom 4g är 5g inte i första hand avsedd för röst­­sam­tal, utan för mobil data­­överföring med stor band­­bredd. Hög band­­bredd kräver att radiosignalerna sänds på hög frekvens. Det blir milli­meter­bandet, alltså frekvenser mellan 30 och 300 giga­hertz. I USA talar man om mmwave. –– Den höga frekvensen medför i sin tur att räck­­­vidden blir kort, och att signalen blockeras av hinder som väggar och tak. Även dimma och regn kan för­svåra eller stoppa datatrafiken. Därför blir 5g‑nätet troligen en kombina­tion av dataöverföring genom koppar­kabel eller optisk fiber­­kabel som an­sluts till små bas­­­stationer: minst en i varje rum där de behövs. Modellen har kallats för ””mobil­­tele­­foni genom wi‑fi””. – Det som följer med från tidigare ge­ne­ra­tioner av mobil­­tele­foni och mobila nät­verk är att nätverket hela tiden vet var en an­vändare finns, för­­ut­­satt att använd­a­rens telefon (eller annan utrustning för mobil data­­­kom­mu­ni­ka­tion) är påslagen. –– Bransch­­­orga­ni­sa­tioner för utveckling av 5g är NGMN och 5G‑PPP. – Ett white­paper om 5g från 5G infrastructure association släpptes i mars 2015 på Mobile world congress i Barcelona: se länk. – Sveriges första 5g-nät invigdes den 5 december 2018 på KTH i Stockholm.

[generationer] [mobilt] [ändrad 5 december 2018]

Dagens ord: 2015-11-29