6renum

IPv6 site renumbering – en avvecklad arbetsgrupp som arbetade med att förenkla övergången till de nya längre IP‑adresserna i IPv6. (Version 6 av internetproto­kollet IP.) 6renum utsågs 2011 av internets tekniska ledningsgrupp IETF och avvecklades 2013. – Se IETF:s webbplats: länk.

[avslutat] [förkortningar på #] [ip] [ändrad 1 maj 2022]