6renum

ipv6 site renumbering – arbetsgrupp som arbetar med att för­enkla över­gången till de nya längre ip-adres­serna (”ip-numren”) i ipv6. (Version 6 av internet­proto­kollet ip.) 6renum utses av inter­nets tekniska lednings­grupp IETF. – Se IETF:s webb­plats: länk.