facerape

Facebookintrång – skrivande av genanta eller kränkande inlägg på någon annans Face­book-konto när ägaren har lämnat sin dator obe­vakad. Det anses tillåtet bland ung­domar så länge som det görs som hyss. Kallas på engelska också för frape. På svenska stavas det ibland fejsrejp.

[it-liv] [sociala medier] [ändrad 17 februari 2018]