abonnentväxel

telefonväxel som en organisation har för att koppla samtal mellan anknytningar hos organisationen och det allmänna telenätet samt internt mellan anknytningar. – Äldre abonnentväxlar var manuella. Alla inkommande samtal kopplades av en telefonist med stickproppar i en så kallad proppväxel. Även samtal inom organisationen kopplades på det sättet. Nyare är automat­iska och kräver ingen telefonist i de flesta fall. Nyare telefonväxlar kan också vara helt mjukvarubaserade, så att de kan köras på en vanlig server (se till exempel Asterisk) eller körs genom en tjänst i molnet. – På engelska talar man om public automatic branch exchange, förkortat PABX, eller public branch exchange, förkortat PBX. Tillägget automatic anses ofta överflödigt, liksom automatisk på svenska.

[telefoni] [ändrad 16 februari 2017]