accessnät

förbindelse mellan ett anslutningsnät för tele- eller datakommunikation och abonnentens anslutningspunkt, till exempel telefonjacket. – De vanligaste access­näten är telenätet och kabel‑tv‑nätet. Alternativ är elnätet och radiokommunikation, inklusive mobilnätet samt fibernät. – Accessnätet kallas ibland för de sista hundra metrarna eller den sista kilometern, i USA även för the local loop. – Eftersom accessnätet är dyrt att bygga har den som äger access­­nätet (ofta det gamla telemonopolet i varje land) i praktiken monopol: konkur­rens framtvingas genom regleringar och genom konkurrens mellan olika typer av access­­nät (DSL, fiber, mobildata).

[elektronisk kommunikation] [ändrad 25 augusti 2017]