accessnät

förbindelse mellan ett anslutningsnät för tele- eller data­­kommu­nika­tion och abonnentens an­­slut­nings­­punkt, till exempel telefon­­jacket. – De vanligaste access­näten är tele­nätet och kabel-tv-nätet. Alternativ är elnätet och radio­kommu­nika­tion, in­klusive mobil­­nätet samt fibernät. – Access­­nätet kallas ibland för de sista hundra metrarna eller den sista kilo­­metern, i USA även för the local loop. – Efter­­som access­­nätet är dyrt att bygga har den som äger access­­nätet (ofta det gamla tele­­mono­polet i varje land) i prak­tiken mono­­pol: kon­­kur­rens fram­­tvingas genom regleringar och genom konkurrens mellan olika typer av access­­nät (DSL, fiber, mobil­data).

[elektronisk kommunikation] [ändrad 25 augusti 2017]