ACM

Association for computing machinery – ameri­kansk samman­slutning för yrkes­­­verk­­­samma inom it. – ACM, som grundades 1947, gör an­språk på att vara världens äldsta samman­slutning för yrkes­folk inom it. An­talet med­­lemmar är cirka 100 000, varav hälften i USA. – ACM delar ut flera priser, bland annat Turing­­priset och Grace Murray Hopper Award. – Se acm.org

[förkortningar] [organisationer] [ändrad 2o17-03-28]