Ada Initiative

en nerlagd organisation för ökning av kvinnors del­tagande i utveck­l­ingen av öppen käll­kod och i kultur fri från hinder som upphovsrätt. Rö­relsen fanns 2011—2015. Den var upp­­­kallad efter Ada Lovelace, och grundades 2011 av Valerie Aurora (länk) och Mary Gardiner (länk). Den lades ner i oktober 2015 därför att de två grundarna lämnade ledningen, se rörelsens blogg (länk). – Se adainitiative.org (inaktuell).

[nerlagt] [orga­ni­sa­tioner] [ändrad 21 november 2018]