administratör

(administrator) – ofta bara admin – användare som har rätt att ändra i systemet på en dator eller i ett nät­verk. Ordet an­vänds i Windows och på Mac. – Som administra­tör kan man in­stallera och ta bort program och lägga upp nya an­vändarkonton. Man har också till­gång till andra an­vänd­ares filer, och man kan ändra in­ställ­ningar. Administratörens rättig­heter är knutna till ett konto. Det måste finnas minst en ad­mi­nistra­tör, men det kan finnas flera. I företagsnät­­verk brukar varje dator ha ett administratörskonto för användaren och ett för it‑av­delningen. Användare som inte är administratörer kallas i Windows för lokala an­vänd­are. De kan i princip bara köra program som en administra­tör har installerat. Det normala i Windows är att datorns an­vänd­are också är administra­tör för sin egen dator, men hon kan också vara lokal an­vänd­are. (Det finns i själva verket flera fördefinierade roller i Windows med olika rättigheter.) Äldre person­­datorer saknade användarkonton och gjorde alltså ingen skillnad mellan administra­tör och andra an­vänd­are. Den som för tillfället an­vände datorn kunde därför göra vad som helst. – I Unix, utom macOS, används termer som rot och superuser (super­­använd­are). I Mac används i stället ordet admi­nis­tra­tör.

[it-system] [it-säkerhet] [ändrad 10 oktober 2018]