administratör

(administrator) – ofta bara admin – användare som har rätt att ändra i systemet på en dator eller i ett nät­verk. Ordet används i Windows och på Mac. – Som administratör kan man in­stallera och ta bort program och lägga upp nya användarkonton. Man har också till­gång till andra användares filer, och man kan ändra inställningar. Administratörens behörigheter är knutna till ett konto. Det måste finnas minst en administra­tör, men det kan finnas flera. I företagsnät­­verk brukar varje dator ha ett administratörskonto för användaren och ett för it‑avdelningen. Användare som inte är administratörer kallas i Windows för lokala användare. De kan i princip bara köra program som en administratör har installerat. Det normala i Windows är att datorns använd­are också är administra­tör för sin egen dator, men hon kan också vara lokal an­vänd­are. (Det finns i själva verket flera fördefinierade roller i Windows med olika rättigheter.) Äldre persondatorer saknade användarkonton och gjorde alltså ingen skillnad mellan administra­tör och andra användare. Den som för tillfället använde datorn kunde därför göra vad som helst. – I Unix, utom i macOS, används termer som rot och superuser (superanvänd­are). I Mac används i stället ordet administra­tör.

[it-system] [it-säkerhet] [ändrad 10 oktober 2018]