affärsnytta

(business case) – förslag till för­änd­ring av en organisations verksamhet baserad på analys av nyttan av förändringen, ställd mot kostnaden. Det är underlag för beslut. – I mer lös betydelse är affärsnyttan detsamma som nyttan av förändringen. (Notera att case i engelska business case betyder argumenta­­tion, plä­de­ring – inte fall.)

[företag och ekonomi] [ändrad 9 oktober 2018]