aftcasting

efterhandsprognos, ”efterutsägande” – ställande av prognos i efterhand, när det faktiska utfallet är känt. Det är ett sätt att utvärdera prognosmetoden. När det till exempel har varit ett oväder kan man mata in meteoro­logiska data från tiden närmast före utbrottet och köra prognosen på dem. Sedan jämför man prognosen med hur vädret faktiskt blev. Följden kan bli att man justerar prognos­metoden. –Ut­trycket aftcasting, som är lite skämt­samt, användes först i meteorologi, men har spritt sig till andra områden. Det anspelar på forecasting – ställande av prognos.

[forskning] [ändrad 13 december 2020]

Dagens ord: 2015-06-01