äggkonto

anonymt konto i sociala medier. – Ordet äggkonto används i synnerhet om anonyma konton som används i hatkampanjer. ”Ägg” syftar på den oval som tidigare visades i Twitter i stället för ett foto när kontohavaren inte hade laddat upp någon bild av sig själv. (I april 2017 bytte Twitter ut ägget mot en stiliserad bild av en människas huvud och axlar.) – Äggkonto var ett av årets nyord 2016 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk). – På engelska: egg account.

[dold identitet] [förföljelse] [jargong] [sociala medier] [årets nyord] [ändrad 13 februari 2023]

Dagens ord: 2020-12-28