Agilent

Agilent Technologies – ursprungligen: dåvarande Hewlett‑Packards† avdelning för mätutrust­­ning och elek­tro­nik (utom datorer), sedan 1999 ett fristående före­tag. – I augusti 2005 beslöt Agilent att koncentrera sig på mätutrust­ning och att sälja elek­tronik­­verk­­samheten, in­klu­sive processortillverkning, till Avago Technologies, som 2015 köpte Broadcom och tog över namnet (länk). Agilents verksamhet gick därefter allt mer i riktning mot medicinsk utrustning och bio­veten­skaper. 2013 delades Agilent igen. Verksam­heten inom bioveten­skaper kvarstår under företagsnamnet Agilent, medan den elektroniska mätutrustningen finns i Keysight Technologies (länk). – Se agilent.com.

[företag] [ändrad 18 november 2018]