algoritmaversion

(algorithm aversion) – motvilja mot att låta avancerade datorprogram (”algo­ritmer”) fatta beslut och göra val i stället för att man gör det själv. Det är underförstått att algoritmen är opartisk och fri från förutfattade meningar samt att den är ett beprövat regelsystem baserat på ett stort underlag, medan män­ni­skor litar på erfarenhet och magkänsla. – Undersök­ningar tyder på att män­ni­skor först gillar den typ av datorprogram som det gäller här när de be­kantar sig med dem, men att de snart börjar ogilla dem och vill fatta be­slut själva – trots att utfallet ofta blir sämre. Små fel räcker för att människorna ska börja betrakta algoritmerna som opålitliga, även om mänskliga beslutsfattare gör större fel. – Algoritmaversion har studerats av de amerikanska forskarna Berkeley J Dietvorst (länk), Cade Massey (länk) och Joseph P Simmons (länk), se denna artikel med video från Knowl­edge@Wharton och denna veten­skap­liga artikel av samma författare. De har kommit fram till att om man ger användaren vissa, om än små, möjligheter att påverka algoritmen så blir de mer benägna att acceptera den.

[ai] [psykologi] [ändrad 9 maj 2018]

Dagens ord: 2017-03-01