AltaVista

en nerlagd sökmotor för webben. – På 1990‑talet var AltaVista den ledande sökmotorn, men den konkurrerades ut av Google. Den 8 juni 2013 försvann AltaVista från webben. – AltaVista lanserades den 15 december 1995 av Digital†, först som ett sätt att demonstrera kapaciteten hos Digitals processor Alpha†. AltaVista var ett webbindex, och det var det första indexet som registrerade vartenda ord på webbsidorna med bevarad ordningsföljd: därför kunde man söka på fraser och meningar, inte bara på enstaka ord. AltaVista sågs under flera år som den bästa sökmotorn, och försåg från 1996 Yahoo med sökresultat. – Efter att Compaq† hade köpt Digital såldes AltaVista 1999 till CMGI Inc, och i början av 2003 till sökmotorföretaget Overture. Sommaren 2003 köpte Yahoo i sin tur Overture, vilket innebär att Yahoo blev ägare till AltaVista. – I december 2010 blev det känt att Yahoo tänkte avveckla AltaVista. Webbsidan fanns sedan kvar i ett par år, men sökresultaten visades på Yahoos sida. I juli 2013 lade Yahoo även ner AltaVistas webbsida.

[nerlagt] [sök­­motorer] [ändrad 1 maj 2020]