Altavista

nerlagd sökmotor för webben. – På 1990-talet var Altavista den ledande sökmotorn, men den kon­kur­re­rades ut av Google. Den 8 juni 2013 försvann Altavista från webben. – Alta­vista lanserades den 15 december 1995 av Digital. Den var ett webb­index och det var det första indexet som registrerade vartenda ord på webbsidorna med bevarad ordnings­följd: därför kunde man söka på fraser och meningar, inte bara på enstaka ord. Altavista sågs under flera år som den bästa sök­motorn, och försåg från 1996 Yahoo med sökresultat. – Efter att Compaq hade köpt Digital såldes Altavista 1999 till CMGI Inc, och i början av 2003 till sök­motor­före­taget Overture. Sommaren 2003 köpte Yahoo i sin tur Overture, vilket innebär att Yahoo blev ägare till Altavista. – I december 2010 blev det känt att Yahoo tänkte avveckla Alta­vista. Webb­sidan fanns sedan kvar i ett par år, men sök­resul­taten visades på Yahoos sida. I juli 2013 lade Yahoo även ner Alta­vistas webb­sida. – Fler sök­­motorer.