Amazon cloud drive

tjänst för datalagring på internet. – Användarna lagrar sina filer på Amazons servrar (se molnet) och kan komma åt filerna överallt där de har tillgång till internet. Amazon Cloud Drive finns både som gratis­tjänst och som avgifts­belagd tjänst. –– Pro­grammet Amazon cloud player är baserat på Amazon Cloud Drive. –– Se amazon.com/clouddrive.