ändpunktsprincipen

i datakommunikation: principen att all behandling av innehållet i ett meddelande ska göras i ändpunkterna, alltså bara hos sändare och mottagare. – Nätverket ska bara förmedla meddel­an­den från sändare till mottagare utan att bearbeta dem eller granska inne­hållet. De applikationer som skapar meddelandets innehåll och som avläser och bearbetar det ska finnas hos avsändaren respektive mottagaren, alltså i änd­punkt­erna. Utrustningen i nät­verket ska bara läsa mottagarens adress och se till att meddelandet kommer fram. – Änd­punkts­prin­cipen formulerades först av Paul Baran† på 1960‑talet, och blev grundläggande för utvecklingen av internet. Men ändpunktsprincipen tillämpas inte längre kompromisslöst på internet. Brandväggar och spamfilter är exempel på avsteg från ändpunktsprincipen, liksom givetvis IP‑blockering och annan censur på nätet. – På engelska: the end‑to‑end principle.

[internet] [ändrad 21 november 2019]

Dagens ord: 2023-05-28