ändpunktsprincipen

i datakommunikation: principen att all behandling av innehållet i ett meddelande ska göras i ändpunkterna, alltså bara hos sändare och mottagare. – Nätverket ska bara förmedla meddel­an­den från sändare till mottagare utan att bearbeta dem eller granska inne­hållet. De applikationer som skapar meddelandets innehåll och som avläser och bearbetar det ska finnas hos avsändaren respektive mottagaren, alltså i änd­punkt­erna. Utrustningen i nät­verket ska bara läsa mottagarens adress och se till att meddelandet kommer fram. – Änd­punkts­prin­cipen formulerades först av Paul Baran på 1960‑talet, och blev grundläggande för ut­veck­lingen av internet. Men ändpunktsprincipen tillämpas inte längre kompromisslöst på internet. Brandväggar och spamfilter är exempel på avsteg från ändpunktsprincipen, liksom givetvis IP‑blockering och annan censur på nätet. – På engelska: the end‑to‑end principle.

[internet] [ändrad 21 november 2019]

Dagens ord: 2019-11-28