Antipiratbyrån

Svenska antipiratbyrån – branschorganisation för skydd av upp­hovs­rätts-ägares rättig­heter gentemot pirat­kopierare. Ganska passiv sedan 2011, då de mest kända anställda startade före­taget Rättig­­hets­­alliansen. – Med­lemmar i Anti­­pirat­­byrån är film­bolag, program­företag och dator­­spels-företag. Finns på antipiratbyran.com. Ska inte för­växlas med sin nerlagda ärke­­fiende Pirat­byrån†. – Läs också om Spridningskollen.