antivirusprogram

virusskydd – program som upptäcker och oskadliggör data­virus. Anti­­virus­­program känner igen data­virus med ledning av virus­de­fi­ni­tioner. Nya virus­­de­fi­ni­­tioner måste hämtas så ofta som möjligt från det före­tag som har le­ve­rerat anti­virus­pro­grammet.

[skadeprogram] [ändrad 1 juni 2017]