Apple II

Apples första storsäljande dator, till­verkad från 1977 till 1993. Det var världens mest sålda person­­dator före IBM PC. Den kopi­e­rades flitigt av andra dator­till­verkare, bland annat för att den hade operativ­­systemet CP/M som alla kunde an­­vända. – Apple II var, lik­som Apple I, kon­­stru­erad av Steve Wozniak, och anses som en sinn­­rik kon­struktion. Den för sin tid eleganta form­­giv­ningen till­kom på Steve Jobs initiativ – andra person­­datorer på den tiden såg ut som hem­­byggen. Flera år efter lan­se­ringen av Mac­­intosh var det Apple II som drog in mest pengar till Apple. Den över­­levde också efter­­följaren Apple III. – Apple II ska inte förväx­las med Mac­intosh II.

[it-historia] [persondatorer] [ändrad 30 maj 2017]