Apple SIM

det icke operatörs­bundna SIM‑kort som infördes med Apples iPad Air 2. Apple tycks ha avvecklat produkten till förmån för standarden eSIM. – Apple SIM var inte knutet till någon bestämd operatör, utan an­vändaren kunde välja mellan flera operatörer. För an­vändaren gav det möjligt att välja det förmånligaste erbjudandet bland flera, men det innebar också att hon kunde byta operatör utan att behöva flytta den personliga information som hon hade lagrat på kortet. – När iPad Air 2 presenterades i oktober 2014 nämndes inget om Apple SIM. Det antas ha berott på att de operatörer som Apple samarbetade med, och som sålde operatörsbundna iPad till kraftigt nersatt pris, inte var roade. – Se Apples webb­sidor.

[nerlagt] [sim] [ändrad 19 augusti 2021]