Aronsson, Lars

svensk datakonsult i Linköping, känd för projekt som litteratur­banken Pro­­jekt Rune­berg och för att ha startat wiki­pedin Susning†. Han är nu­mera aktiv i stiftelsen Wiki­media. – Lars Arons­son tog tidigt (på 1990-talet) upp idén om tråd­lösa nät­verk för privat­användare genom att driva det numera ner­lagda diskussions­forumet Elektro­smog. – Se också aronsson.se (inte till­gänglig sedan oktober 2015).

[lars aronsson] [personer] [webbuppslagsverk] [ändrad 24 juni 2017]