Aronsson, Lars

svensk datakonsult i Linköping, känd för projekt som litteratur­banken pro­jekt rune­berg och för att ha startat wiki­pedin susning. Han är nu­mera aktiv i stiftelsen wiki­media. – Lars Arons­son tog också tidigt upp idén om tråd­lösa nät­verk för privat­användare genom att driva det numera ner­lagda diskussions­forumet Elektro­smog. – Se också aronsson.se (inte till­gänglig i oktober 2015).