Arpanet

föregångaren till inter­net, skapad 1969 av den ameri­kanska krigs­­maktens forsk­nings­­anstalt ARPA, numera DARPA. (Läs också om Leonard Klein­rock.) Från 1973, när Arpa­net fick för­greningar i andra länder (först Norge och Stor­britannien) började man också tala om inter­net. Arpa­net var då det amerikanska nätet som drevs på upp­drag av krigs­makten, inter­net det globala nätet. 1989—1990 av­vecklade amerikanska krigs­makten Arpa­net, och dess tekniska infra­struk­tur in­för­livades med inter­net.

[internet] [it-historia] [ändrad 31 december 2017]