Ascential

det som blev kvar av In­formix efter att IBM i april 2001 köpte större delen av Informix verk­sam­het. – As­cen­tial Software levererade verk­tyg för omvärldsbevakning och hantering av värdefull företagsinformation. 2005 köpte IBM även Ascential. Varumärket Ascential används inte längre. –Se IBM:s webbsidor (länk).

[analys] [företag] [uppköpt] [ändrad 14 maj 2022]