Ascential

det som blev kvar av in­formix efter att IBM köpte större delen av verk­sam­heten i april 2001. – As­cen­tial Soft­­ware le­ve­re­ra­de verk­tyg för om­­världs­­be­vak­ning och hantering av värde­­full före­­tags­in­for­ma­tion. 2005 köpte IBM även Ascential. – Se IBM:s webb­sidor (länk).