återskriva

spela in (bränna) ny information på CD eller DVD som har raderats efter att ha inne­hållit annan in­for­ma­tion. Det är möjligt på åter­­skriv­­bara (re­writable) optiska diskar. Sådana diskar markeras med för­­kort­ningen -rw eller +rw.

[lagringsmedier] [ändrad 9 november 2018]