atomic broadcast

atomär utsändning – utsändning av meddelanden i ett datornätverk på ett sådant sätt att alla i nätverket får alla meddelanden, och får dem i rätt ordning. – Se också rundsändning.

[nätverk] [ändrad 14 maj 2022]