BBS

(föråldrat uttryck)(bulletin board system, även: bulletin board service)elek­tro­nisk anslagstavla – nätbaserad tjänst som ger del­­tagarna till­gång till e‑post, diskussionsforum och annonser. Från början var BBS:er skilda från internet: del­tagarna nådde sin BBS genom att med modem ringa upp en server. BBS:er var populära på 1980‑talet och fram till mitten av 1990‑talet, sedan kom det webb­­platser som gav tillgång till samma slags tjänster på enklare sätt. Många BBS:er har gjorts om till webbaserade forum, som communities och sociala nät­­verk. – Läs också om BBS‑lagen.

[elektronisk kommunikation] [förkortningar på B] [inaktuellt] [it-historia] [sociala medier] [ändrad 25 september 2018]