besök

i webbstatistik: besök på en webb­plats av en person vid ett tillfälle. Man skiljer i besöks­stati­stik mellan besök (samma individ kan göra flera besök; varje gång räknas) och besökare (som också kallas för unika besökare – samma be­sökare räknas bara en gång, även om hon återkommer till sidan). Notera att man egentligen inte kan veta vem besökaren är, bara vilken dator eller vilket konto som besöket kommer från. – Be­sök ska inte för­växlas med träffar. – All­män bety­delse: att göra ett besök på en webb­sida är att titta på den i en webb­läsare.

[webbstatistik] [ändrad 10 november 2018]