bildupplösning

(image resolution) – mått på hur små detaljer som kan urskiljas i en bild. Upplösningen anges i antal pixel (bild­punkter) i en bild, till exempel i ett digital­foto. Man mäter längs kanterna, till exempel tio bildpunkter per millimeter. – Ob­ser­vera: Ordet upplösning används i flera betydelser, i grunden två olika:

  • – Den vedertagna tekniska betydelsen är antal bild­punkter (pixel) per millimeter (eller per tum eller annat längd­mått – ytupplösning). Detta är användbart när bilderna är tryckta på papper eller annat material. Det spelar då ingen roll ifall en bild är stor eller liten: klipper man ett foto itu har de två delarna var för sig fortfarande samma upp­lösning som den hela bilden hade;
  • – Den andra betydelsen av upp­lös­ning är pixel­mått, alltså antalet bild­punkter i bilden, oavsett hur stor man gör bilden när den visas (filupplösning). Till exempel 1920⨯1080. Detta är relevant för bilder som lagras som bildfiler och som kan visas på bildskärmar av olika storlek – från mobiltelefoner till jättebildskärmar. Det är antalet bildpunkter i bildfilen som räknas, oavsett hur bilden visas. – Denna användning av ordet upplösning har blivit vanlig eftersom digitala bilder och video kan visas på bild­skärmar av olika storlek, från mobiltelefoner till stor­bilds‑tv. Då är antalet bild­punkter per millimeter inget absolut värde, eftersom måttet i millimeter varierar: det är pixelmåttet som avgör bildernas detaljrikedom;
  • – Gränsfall är biofilm, diabilder och tv-sändningar.

– Notera att i analog fotograf­e­ring och tryckning mätte man upplösningen i linjer per millimeter. – Se också rastertäthet.

[bildbehandling] [upplösning] [skrivare] [ändrad 15 september 2022]