biljon

tusen miljarder (1012) på svenska och de flesta euro­peiska språk (fast då ofta med lite annan stav­ning). Men på engelska är en billion där­­emot det­samma som en svensk miljard (109). Ordet bör därför inte an­vändas utan tydlig förklaring. – En tabell över namnen på stora tal finns här. Multipelpre­fixet för biljon är tera, och en biljon­­del anges med piko. – Se också tebi. – Se också billion laughs.

[tal] [ändrad 14 oktober 2018]