Black

smart mobil avsedd för militär och säkerhetstjänst. Utvecklad av den ameri­kan­ska flyg­till­verkaren Boeing i samarbete med Blackberry, eventuellt nerlagd. – Black är utvecklad för att försvåra avlyssning och data­intrång. Den har kryptering, och kan förstöra sig själv om den blir stulen, eller ifall någon försöker öppna den. Ope­ra­tiv­sys­temet är baserat på Android. – Black visades först upp i februari 2014. I september 2017 tycks alla omnämnanden av tele­fonen vara borttagna från Boeings webbsidor, men se en arkiverad sida. – Black ska inte för­växlas med Blackphone, som är en annan smart mobil med extra säkerhet. – Läs också om Crypto­phone, GranitePhone, Solarin och Tiger.

[it-säkerhet] [mobiltelefoner] [ändrad 4 juli 2017]