Blackphone

nerlagd smart mobil med skydd för personlig integritet. Bland annat krypterade den meddelanden, och lämnade inte fler digitala spår än nödvändigt. Den kom i två versioner, Blackphone 1 och Blackphone 2. – Blackphone utvecklades av företaget SGP Technologies med bland andra Phil Zimmermann som deltagare. Operativsystemet heter Silent OS och är ett utförande av Android. – Blackphone fanns att köpa 2014–2017. Den har ersatts av modellen Silent Phone, se silentcircle.com. – Black­phone ska inte för­växlas med Boeings smarta mobil Black (troligen också nerlagd). – Läs också om CryptoPhone, GranitePhone, Solarin och Tiger.

[it-säkerhet] [mobiltelefoner] [nerlagt] [personlig integritet] [ändrad 7 juni 2017]

Dagens ord: 2014-02-01