blanka tecken

i typografi: samlande ord för ord­mellan­rum, tabbar, blankrader, indrag, fyr­kanter och annat som blir tomma ytor på papperet eller på bild­skärm.– Blanka tecken är alltså sådant som gör textmassan lättläst och överskådlig genom att ange hur den är strukturerad. – Vissa blanka tecken är tecken i egentlig betydelse, det vill säga att de betyder något (tillexempelordmellanrum), medan andra, som indrag och fyrkanter, enbart är till för att göra texten mer överskåd­lig. – På engelska: white­spaces. – Se också blanktecken.

[typografi] [ändrad 27 maj 2022]