bottom-up

detaljbaserad, nerifrån – systemutvecklingsmetod som börjar med att man utvecklar delar av systemet; helheten sammanställs när delarna börjar bli klara. Alternativet är top-down (helhetsbaserad). Uttrycket används också i andra sammanhang med motsvarande betydelse. – Inom forskning kan man tala om databaserad (nerifrån) respektive hypotesbaserad (uppifrån) analys. – Se också inkrementell.

[systemutveckling] [ändrad 27 april 2020]