brute force

(med) råstyrka, uttömmande – om att använda massor med datorkapacitet för att lösa ett problem (i stället för en mer intelligent metod). Till exempel att pröva alla tänkbara lösningar i tur och ordning. Se uttömmande (exhaustive).