business support system

i telekom: dator­program, data­baser och annat som sköter telekomföretags re­la­tioner med kunderna, till exempel tar fram under­lag till telefonräkningarna. Förkortas till BSS. Ordet ingår ofta ofta i sammansättningen OSS/BSS (se operations support system), alternativt BSS/OSS eller B/OSS.

[affärssystem] [telekom] [ändrad 11 januari 2019]