byggnadsinformationsmodellering

(building information modeling, förkortat BIM; även: building information management) – metod att dokumentera och visualisera byggprocessen och en byggnads livscykel. Man skapar en tredimensionell modell av det som ska byggas, och till den modellen knyts information om de beslut som fattats och vad som har gjorts och behöver göras. Ett syfte med modellen är att alla inblandade ska ha samma information. Exakt vad som menas med byggnadsinformationsmodellering varierar. Flera länder har fastställt standarder.

[industriell it] [ändrad 5 augusti 2019]