cd+rw

inspelningsbar (brännbar) cd som är man kan spela in på i flera om­gångar (inkrementell bränning), och som kan raderas och användas igen. (Den är åter­skriv­bar.)  Se för­kortningen +rw (plus rw).