CeBit

årlig it-mässa i Hannover i Tyskland. Anordnas tidigt på våren. – CeBit var i många år världens största it‑mässa. Den har anordnats sedan 1970, först som en del av Hannover­mässan, men sedan 1986 som en separat ut­ställ­­ning. – Del­tagar­antalet på CeBit har minskat kraftigt sedan stor­hets­tiden på 1990‑talet. I början på 2010‑talet har China Hi‑Tech Fair fler besökare. – Arrangören, Deutsche Messe (länk), an­ord­nar också CeBit­mässor i Australien, Kina och Turkiet. 2003 och 2004 anordnades också CeBit­mässor i USA. – Se cebit.de.

– [mässor och konferenser]