CertCC

CERT co­ordi­na­tion center – amerikansk larm­­central för virus-­attacker och it‑sabo­tage. – CertCC finns på Carnegie Mellon-uni­versi­tetet. Det är bemannat 24 timmar om dygnet, och finan­si­eras av ameri­kanska staten genom Software engineering institute. CertCC slår larm vid behov och ger råd om it‑säkerhet. – För­­kort­ningen CERT stod från början för Computer emergency response team, men numera är det en pseudoförkortning. – Vid sidan av CertCC finns andra liknande grupper med namnet CERT, till exempel det statliga ameri­kanska US‑CERT, sedan 2018 del av Cybersecurity and infrastructure security agency (CISA). De är oberoende av CertCC, men samarbetar. – I Sverige finns CERT‑SE.

[it-säkerhet] [ändrad 7 september 2018]