CertCC

CERT coordina­tion center – en amerikansk larm­­central för virus‑attacker och it‑sabo­tage. – CertCC finns på Carnegie Mellon‑universitetet. Det är bemannat 24 timmar om dygnet, och finansi­eras av amerikanska staten genom Software engineering institute. CertCC slår larm vid behov och ger råd om it‑säkerhet. – Förkortningen CERT stod från början för Computer emergency response team, men numera är det en pseudoförkortning.  – Vid sidan av CertCC finns andra liknande grupper med namnet CERT, till exempel det statliga amerikanska US‑CERT, sedan 2018 del av Cybersecurity and infrastructure security agency (CISA). De är oberoende av CertCC, men samarbetar. Inrättningar med namnet CERT i denna betydelse har funnits sedan 1988.  – I Sverige finns CERT‑SE.

[it-säkerhet] [ändrad 16 februari 2023]