checksumma

(integrity check value, ICV) – tal som bifogas tal eller meddelande för att man ska kunna märka ändringar och fel. – Checksummor räknas fram genom en bestämd matematisk procedur. Den som vill kontrollera att ett tal eller ett meddelande är oförvanskat genomför samma matematiska procedur på nytt och jämför med checksumman. Det fungerar nästan alltid, utom i de sällsynta fall då två fel tar ut varandra så att checksumman ändå blir rätt. Ett välkänt exempel på checksummor är sista siffran i personnummer. – För e‑post och andra textdokument använder man elektroniska signaturer.

[it-säkerhet] [matematik] [programmering] [ändrad 12 september 2019]