checksumma

tal som bifogas tal eller meddelande för att man ska kunna upptäcka ändringar och fel. – Checksummor räknas fram av avsändaren, baserat på talet eller tecknen i det aktuella meddelandet, genom en matematisk procedur som är känd av mottagaren. Den som vill kontrollera att ett tal eller ett meddelande är oförvanskat genomför samma matematiska procedur på nytt och jämför med checksumman. Detta görs oftast automatiskt. Det fungerar nästan alltid, utom i de sällsynta fall då två fel tar ut varandra så att checksumman ändå blir rätt. Ett välkänt exempel på checksummor är sista siffran i personnummer. – På engelska: integrity check value, ICV. – För e‑post och andra textdokument använder man elektroniska signaturer.

[it-säkerhet] [matematik] [programmering] [ändrad 23 november 2020]