chip kill

automatisk avstängning av krånglande minnes­krets medan datorn fortsätter att arbeta med användning av andra minneskretsar – en teknik som höjer drift­säker­heten och tillförlitligheten i it-system.

[driftsäkerhet] [ändrad 3 februari 2018]