Chirp

en avvecklad teknik för dataöverföring med hjälp av hörbara ljud (akustisk NFC). – Chirp ut­veck­lades först av det engelska före­taget Animal Systems (länk), en avknoppning från University College London (ucl.ac.uk), senare i ett företag vid namn Chirp, som i februari 2020 köptes av Sonos (sonos.com). Sonos har lagt ner produkten. – Chirps teknik kunde i princip användas för data­över­föring mellan alla appara­ter som har högtalare och mik­ro­fon, men den ut­veck­lades först för iPhone. – Den signal som överfördes var adressen till en fil på en server. Ett pro­gram på den sändande tele­fonen lagrade filen på en server, som tilldelade den en adress, varpå adressen över­sattes till hör­bara toner som uppfattades av den mottagande mobil­tele­fonen. Ett program använde sedan adressen för att hämta filen på servern. – Se chirp.io. – Läs också om Dhwani.

[nerlagt] [trådlöst] [ändrad 4 juni 2019]

Dagens ord: 2013-02-02