Coin

  1. uppköpt: företaget Coin är köpt av Fitbit (fitbit.com), och verksamheten upphörde i juni 2016 – ett avvecklat amerikanskt kort som var avsett att ersätta användarens alla kontokort. Man läste först in alla uppgifter för de kort man vill ha på Coin-kortet. När man sedan skulle betala valde man vilket av konto­korten man ville betala med med hjälp av en knapp och en tecken­ruta. Sedan an­vände man kortet som ett vanligt kontokort. Coin var i kreditkorts­storlek. Kortet lanserades i början av 2015 i USA. – Se pressmeddelande från Fitbit;
  2. – se Amazon Coins;
  3. coin – ord som ingår i namnet på många kryptovalutor och andra elektroniska pengar.

[betalningar] [coin] [uppköpt] [ändrad 26 juni 2017]