commission

  1. – to commission – att beställa, att godkänna en beställning; att ge någon i uppdrag [att göra något], att ge någon befogenhet [att göra något] – bemyndiga; även: att se till att något tillverkat fungerar – driftsätta. – Ofta i formen commissioning;
  2. a commission – en kommission, ett uppdrag.

[språktips] [26 juli 2021]