virtuell maskin

(virtual machine, förkortas ibland vm) – program som beter sig som en dator. Man kan därför köra program mot en virtuell maskin. (Se virtuell.) För program som körs mot en virtuell maskin är den virtuella maskinen likvärdig med en materiell dator, förutom att den brukar gå lite långsammare. – Alla instruktioner från programmet behandlas först av den virtuella maskinen som ”översätter” dem till instruktioner till den materiella datorn och dess operativsystem. För den materiella datorn är den virtuella maskinen helt enkelt ett program som alla andra. Flera virtuella maskiner kan köras samtidigt i samma dator, om den har tillräcklig kapacitet. – Virtuella maskiner utvecklades först på 1970-talet för att man skulle kunna skriva program som fungerade oberoende av datortyp. På 00-talet började det också att bli ett sätt att utnyttja maskinkapaciteten bättre. Det gäller främst för serverhallar. Där kan man flytta virtuella maskiner från hårt belastade servrar till servrar som har lite att göra. Det sker med automatik. – Program som har skrivits för en virtuell maskin kan köras utan förändringar på alla datorer som har den virtuella maskinen installerad. Virtuella maskiner är också ett sätt att höja säker­heten, eftersom den virtuella maskinen kan skydda datorn mot skadlig kod. – Ett välkänt exempel är Java virtual machine som används för att köra programspråket Java. – Programkod som körs mot virtuella maskiner kallas för managed code (indirekt körbar kod). – Läs också om Xen och virtualisering.