Compaq

tillverkare av persondatorer, 2002 köpt av Hewlett-Packard. – Compaq grundades 1982 och var ett av de första företagen som specialiserade sig på IBM‑kom­pa­tibla persondatorer. Compaq blev snabbt en ledande dator­tillverkare och köpte under 1990‑talet Tandem Computers och Digital. 2001 påbörjades en sammanslagning med Hewlett-Packard, avslutad i början av 2002. Compaq blev då en division av Hewlett-Packard, och varu­märket Compaq användes fram till 2013.

[it-historia] [uppköpt]