Computers, freedom and privacy

CFP –– konferens om datorer, frihet och personlig integritet, anordnad varje år sedan 1991 i USA eller Kanada. Arrangeras av orga­nisa­tionen ACM. – Se cfp.org. – Fler konferenser.