Conectiva

uppköpt brasilianskt företag som sedan 1995 har utvecklat Linux-system för Latinamerika; även namnet på företagets egen Linux-distribution. – Conec­tiva köptes 2005 upp av amerikanska Mandrake­soft, som sedan bytte namn till Mandriva. –– Fler sorters Linux.